005/2019 – Λήψη απόφασης συμπληρωματική εισήγηση για την υπ’ αριθμ. 334/2018 που αφορά την κατάργηση θέσης περιπτέρου κα μεταφοράς του σε νέα θέση