006/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοδοσία Δομών του Κράτους στο Δήμο Ιλίου