379/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόθεση του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

379/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόθεση του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

379/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόθεση του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»