120/2016 – Λήψη απόφασης σχετικά με τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου

120/2016 – Λήψη απόφασης σχετικά με τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου