001/2019 – Λήψη απόφασης τροποποίησης της μελέτης της Λεωφ. Αγ. Νικολάου η οποία είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 248/2017 Α.Δ.Σ. «ως προς την ενσωμάτωση λωρίδας όδευσης τυφλών και στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού»

001/2019 – Λήψη απόφασης τροποποίησης της μελέτης της Λεωφ. Αγ. Νικολάου η οποία είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 248/2017 Α.Δ.Σ. «ως προς την ενσωμάτωση λωρίδας όδευσης τυφλών και στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού»