021/2011 – Λήψη για διόρθωση χορηγηθείσας προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

021/2011 – Λήψη για διόρθωση χορηγηθείσας προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Λήψη για διόρθωση χορηγηθείσας προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

aepz0212011.pdfa