109/2012 – Λήψη νέας απόφασης που αφορά: 1) τη δημιουργία σταθμού ταξί επί της οδού Νέστορος και 2) την αντιδρομήση της οδού Νέστορος για το τμήμα ανάμεσα στις οδούς Πρωτεσιλάου και Ιδομενέως

109/2012 – Λήψη νέας απόφασης που αφορά: 1) τη δημιουργία σταθμού ταξί επί της οδού Νέστορος και 2) την αντιδρομήση της οδού Νέστορος για το τμήμα ανάμεσα στις οδούς Πρωτεσιλάου και Ιδομενέως