087/2011 – Λύση – Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Ιλίου («ΔΕΚΑ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10

087/2011 – Λύση – Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Ιλίου («ΔΕΚΑ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10

Λύση – Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Ιλίου («ΔΕΚΑ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10

ads0872011.pdfa