220/2017 – Μίσθωση οικήματος για στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Ιλίου

220/2017 – Μίσθωση οικήματος για στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Ιλίου