163/2017 – Μίσθωση οικήματος για στέγαση των επιμορφωτικών δράσεων (κεραμικής και αγιογραφίας) του Δήμου Ιλίου