319/2011 – Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

319/2011 – Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

ADS3192011.pdfa