093/2012 – Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (αποθηκευτικός χώρος)

093/2012 – Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (αποθηκευτικός χώρος)

Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (αποθηκευτικός χώρος)

ADS0932012.pdfa