006/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Ιλίου

006/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Ιλίου