129/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

129/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου