130/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Δήμου Ιλίου

130/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Δήμου Ιλίου