131/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου

131/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου