340/2016 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ζ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου