179/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Κέντρου ΑμεΑ Δήμου Ιλίου