180/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

180/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου