308/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ε’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου