306/2012 – Μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς ομάδες πολιτών του Δήμου μας