174/2018 – Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2018

174/2018 – Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2018