100/2018 – Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας