244/2018 – Μερική ανάκληση πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2018

244/2018 – Μερική ανάκληση πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2018