299/2017 – Μερική και ολική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2017