036/2016 – Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου για την Α ομάδα: Διευθυντικό κάθισμα εργασίας»

036/2016 – Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου για την Α ομάδα: Διευθυντικό κάθισμα εργασίας»