022/2011 – Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου του διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2010

022/2011 – Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου του διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2010

Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου του διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής  οικονομικού έτους 2010

ads0222011.pdfa