415/2017 – Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπόλογου διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2017