022/2012 – Νομιμοποίηση Δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2011

022/2012 – Νομιμοποίηση Δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2011

Νομιμοποίηση Δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2011

ADS0222012.pdfa