Προϋπολογισμοί Δήμου Ιλίου

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2010a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2012a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2013a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2014a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2015a  – Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2015a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2016a  – Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2017a  – Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2017a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2018a  – Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2018a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2019a  – Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2019a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 a – Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2020a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021a  – Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2021a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022a  – Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2022a

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2023a  

Ισολογισμοί Δήμου Ιλίου

Απολογισμοί Δήμου Ιλίου

Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία Έτους 2015

Ιανουάριοςa
Φεβρουάριοςa
Μάρτιοςa
Απρίλιοςa
Μάιοςa
Ιούνιοςa
Ιούλιοςa
Αύγουστοςa
Σεπτέμβριοςa
Οκτώβριοςa
Νοέμβριοςa
Δεκέμβριοςa

Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία Έτους 2016

Ιανουάριοςa
Φεβρουάριοςa
Μάρτιοςa
Απρίλιοςa
Μάιοςa
Ιούνιοςa
Ιούλιοςa
Αύγουστοςa
Σεπτέμβριοςa
Οκτώβριοςa
Νοέμβριοςa
Δεκέμβριοςa

Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία Έτους 2017

Ιανουάριοςa
Φεβρουάριοςa
Μάρτιοςa
Απρίλιοςa
Μάιοςa
Ιούνιοςa
Ιούλιοςa
Αύγουστοςa
Σεπτέμβριοςa
Οκτώβριοςa
Νοέμβριοςa
Δεκέμβριοςa

Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία Έτους 2018

Ιανουάριοςa
Φεβρουάριοςa
Μάρτιοςa
Απρίλιοςa
Μάιοςa
Ιούνιοςa
Ιούλιοςa
Αύγουστοςa
Σεπτέμβριοςa
Οκτώβριοςa
Νοέμβριοςa
Δεκέμβριοςa

Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία Έτους 2019

Ιανουάριοςa
Φεβρουάριοςa
Μάρτιοςa
Απρίλιοςa
Μάιοςa
Ιούνιοςa
Ιούλιοςa
Αύγουστοςa
Σεπτέμβριοςa
Οκτώβριοςa
Νοέμβριοςa
Δεκέμβριοςa

Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία Έτους 2020

Ιανουάριοςa
Φεβρουάριοςa
Μάρτιοςa
Απρίλιοςa
Μάιοςa
Ιούνιοςa
Ιούλιοςa
Αύγουστοςa
Σεπτέμβριοςa
Οκτώβριοςa
Νοέμβριοςa
Δεκέμβριοςa

Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία Έτους 2021

Ιανουάριοaςa
Φεβρουάριοaςa
Μάρτιοςa
Απaρaίλιοςa
Μάιοςa
Ιούνιοςa
Ιούλιοςa
Αύγουστοςa
Σεπτέμβριοςa
Οκτώβριοςa
Νοέμβριοςa
Δεκέμβριοςa

Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία Έτους 2022

Ιανουάριοςa
Φεβρουάριοςa
Μάρτιοςa
Απρίλιοςa
Μάιοςa
Ιούνιοςa
Ιούλιοςa
Αύγουστοςa
Σεπτέμβριοςa
Οκτώβριοςa
Νοέμβριοςa
Δεκέμβριοςa