108/2012 – Ορθή επανάληψη της ΑΟΕ που αφορά την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης του Δ.Σ.

108/2012 – Ορθή επανάληψη της ΑΟΕ που αφορά την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης του Δ.Σ.

Ορθή επανάληψη της ΑΟΕ που αφορά την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης του Δ.Σ.

AOE1082012.pdfa