131/2018 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 102/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

131/2018 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 102/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a