334/2012 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 277/27-09-2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, που αφορά στην έκφραση σύμφωνης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑΚΑ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 127/25-09-2012 ΑΔΣ του εν λόγω ΝΠΔΔ

334/2012 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 277/27-09-2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, που αφορά στην έκφραση σύμφωνης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑΚΑ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 127/25-09-2012 ΑΔΣ του εν λόγω ΝΠΔΔ

334/2012 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 277/27-09-2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, που αφορά στην έκφραση σύμφωνης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑΚΑ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 127/25-09-2012 ΑΔΣ του εν λόγω ΝΠΔΔ