Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 57/5-2-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά την εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 57/5-2-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά την εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 57/5-2-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά την εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

ade0852010.pdfa