324/2016 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

324/2016 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών