354/2011 – Απόφαση για την εκτέλεση για την εκτέλεση τηςΠρομήθειας τροφίμων για τα Χριστούγεννα για τις άπορεςοικογένειες (διατακτικές)

354/2011 – Απόφαση για την εκτέλεση για την εκτέλεση τηςΠρομήθειας τροφίμων για τα Χριστούγεννα για τις άπορεςοικογένειες (διατακτικές)