069/2012 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων της επιτροπής α) εξακρίβωσης των επιμέρους βλαβών των αυτοκινήτων του Δήμου, της αναγκαιούσης συντηρήσεως και επισκευής των βλαβών αυτών, β) την κανονική και εύρυθμο εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την σύνταξη πρακτικού για την ακαταλληλότητα των αυτοκινήτων προτείνεται να ορισθούν λόγω της ειδικότητάς των (ex officio), τις γνώσεις που έχουν καθώς και ότι οι ίδιοι έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν, επισκευάζουν, ελέγχουν τις μηχανικές – ηλεκτρικές κ.λ.π. βλάβες των οχημάτων του Δήμου μας

069/2012 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων της επιτροπής α) εξακρίβωσης των επιμέρους βλαβών των αυτοκινήτων του Δήμου, της αναγκαιούσης συντηρήσεως και επισκευής των βλαβών αυτών, β) την κανονική και εύρυθμο εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την σύνταξη πρακτικού για την ακαταλληλότητα των αυτοκινήτων προτείνεται να ορισθούν λόγω της ειδικότητάς των (ex officio), τις γνώσεις που έχουν καθώς και ότι οι ίδιοι έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν, επισκευάζουν, ελέγχουν τις μηχανικές – ηλεκτρικές κ.λ.π. βλάβες των οχημάτων του Δήμου μας

Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων της επιτροπής α) εξακρίβωσης των επιμέρους βλαβών των αυτοκινήτων του Δήμου, της  αναγκαιούσης συντηρήσεως και επισκευής των βλαβών αυτών, β)  την κανονική και εύρυθμο εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την σύνταξη πρακτικού για την ακαταλληλότητα των αυτοκινήτων προτείνεται να ορισθούν λόγω  της ειδικότητάς των (ex officio), τις γνώσεις που έχουν καθώς και ότι οι ίδιοι έχουν  τη δυνατότητα να εξακριβώνουν, επισκευάζουν, ελέγχουν τις μηχανικές – ηλεκτρικές κ.λ.π. βλάβες των οχημάτων του Δήμου μας

ADS0692012.pdfa

069/2012 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων της επιτροπής α) εξακρίβωσης των επιμέρους βλαβών των αυτοκινήτων του Δήμου, της αναγκαιούσης συντηρήσεως και επισκευής των βλαβών αυτών, β) την κανονική και εύρυθμο εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την σύνταξη πρακτικού για την ακαταλληλότητα των αυτοκινήτων προτείνεται να ορισθούν λόγω της ειδικότητάς των (ex officio), τις γνώσεις που έχουν καθώς και ότι οι ίδιοι έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν, επισκευάζουν, ελέγχουν τις μηχανικές – ηλεκτρικές κ.λ.π. βλάβες των οχημάτων του Δήμου μας