067/2012 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων του Δήμου μας για το έτος 2012

067/2012 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων του Δήμου μας για το έτος 2012

Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων του Δήμου μας για το έτος 2012

ADS0672012.pdfa