096/2018 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 Κ.Υ.Α. αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών

096/2018 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 Κ.Υ.Α. αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών

096/2018 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 Κ.Υ.Α. αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών