117/2012 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

117/2012 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του  Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

ADS1172012.pdfa