205/2011 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

205/2011 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

ADS2052011.pdfa