185/2017 – Ορισμός εκπροσώπων για το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιλίου