149/2011 – Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωποι στο δίκτυο ROM

149/2011 – Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωποι στο δίκτυο ROM

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωποι στο δίκτυο ROM

ADS1492011.pdfa