420/2012 – Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6.

420/2012 – Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6.