084/2011 – Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού & Άθλησης» – ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

084/2011 – Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού & Άθλησης» – ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού & Άθλησης» – ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

ads0842011.pdfa