086/2011 – Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.»

086/2011 – Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.»

Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.»

ads08620112.pdfa