089/2011 – Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου»

089/2011 – Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου»

Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου»

ads0892011changed.pdfa