091/2011 – Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου»

091/2011 – Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου»

Ορισμός μελών του υπό σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου»

ads0912011.pdfa