384/2016 – Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου