115/2011 – Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (άρθρο 50)

115/2011 – Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (άρθρο 50)

Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (άρθρο 50)

ads1152011.pdfa